facebook
logo
obrazek

Základní škola sluníčko
Montessori Brno

MŠ a ZŠ Sluníčko – Montessori, s.r.o. je soukromá škola zařazená v registru škol České republiky MŠMT od roku 1992. Tato registrace je zárukou kvality a kontinuity vzdělávání, splňující normy a předpisy v souladu se školským zákonem a souvisejícími vyhláškami; dále je zárukou kvality a odbornosti všech pedagogických pracovníků, což je deklarováno pravidelnými kontrolami České školní inspekce.

Naše škola garantuje kvalitní vzdělávací proces na rozdíl od běžného hlídání dětí soukromých škol, které nejsou v registru a nemají povinnost zajišťovat odborné vzdělávání.

ZŠ je uzavřena na základě nařízení vlády ze dne 12. 3. 2020 o preventivních opatřeních.

Novinky

Talent Montík – výsledky

Talent Montík – výsledky

Úspěšní absolventi talentových zkoušek Talent Montík: Z16/2020, Z12/2020, Z8/2020, Z15/2020, Z14/2020, Z20/2020, Z18/2020, Z13/2020, Z17/2020, Z2/2020, Z5/2020, Z19/2020, Z4/2020, Z9/2020, Z1/2020, Z6/2020, Z10/2020 V případě, že neplánujete nastoupit k základnímu vzdělávání v naší škole, dejte nám, prosím, vědět na email: caslavova@slunicko-montessori.cz, abychom mohli informovat další zájemce. V opačném případě se…

Naše koncepce

Naše koncepce

 Škola jako tvůrčí centrum – podporujeme zájem a zvídavost dětí, učíme se ve smíšených skupinách a učíme se navzájem. Společně tvoříme vztahy a prostředí okolo nás. Jedenkrát za měsíc se setkáváme a  učíme s rodiči. Škola pro děti a s dětmi – každé dítě má nějaký dar, kterým obohacuje svět….

O montessori vzdělávání v ZŠ

O montessori vzdělávání v ZŠ

Zveme rodiče předškolních dětí a zájemce o montessori pedagogiku na seminář o vzdělávání v ZŠ. Těšíme se na Vás 25. 2. 2020. Začátek v 16.20 h na ZŠ.

Hledej Montíka!

Hledej Montíka!

Vyzkoušejte montessori všemi smysly… Odpoledne pro rodiče s dětmi. Vhodné od 5 let. 12.2020 od 16h do 17.30h Přezůvky s sebou.

Proč my?

obrazek

Proč k nám do ZŠ

Individuální přístup při max. počtu 15 žáků ve třídě umožňuje žákům učit se vlastním tempem, bez stresu a negativních zážitků. Děti se přirozenou cestou učí respektu k sobě, k druhým, k okolnímu prostředí a k přírodě, stejně tak i úctě k vlastní a cizí individualitě.

obrazek

Ucelená koncepce, návazné vzdělávání

Cílem Montessori pedagogiky je vychovávat svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které umí řešit problémy, vzájemně si naslouchat, chrání naši planetu, rozumí okolnímu světu i vesmíru v jeho celistvosti.

obrazek

Respekt, úcta, hranice a pravidla

Pedagogové pracující podle výchovných metod Montessori nemají dětskou duši formovat násilím, ale mají investovat pedagogickou energii právě do materiálu nebo metodických osnov. 

obrazek

Tradice, odbornost

Montessori pedagogika je postavena na uceleném systému podrobně rozpracovaných metodik, jenž se vzájemně prolínají. Jedná se o významný a po celém světě rozšířený a uznávaný systém alternativní pedagogiky.

obrazek

Výuka angličtiny

V Montessori pedagogice se klade velký důraz na tzv. „citlivá období“, kdy se dítě nejsnadněji učí, lépe řečeno „absorbuje“. V případě osvojování jazyka toto období nastává kolem druhého roku a trvá přibližně do 7 let věku dítěte.

Evropská unie
Evropská unie
Evropská unie