facebook
logo
obrazek

Základní škola sluníčko
Montessori Brno

MŠ a ZŠ Sluníčko – Montessori, s.r.o. je soukromá škola zařazená v registru škol České republiky MŠMT od roku 1992. Tato registrace je zárukou kvality a kontinuity vzdělávání, splňující normy a předpisy v souladu se školským zákonem a souvisejícími vyhláškami; dále je zárukou kvality a odbornosti všech pedagogických pracovníků, což je deklarováno pravidelnými kontrolami České školní inspekce.

Naše škola garantuje kvalitní vzdělávací proces na rozdíl od běžného hlídání dětí soukromých škol, které nejsou v registru a nemají povinnost zajišťovat odborné vzdělávání.

Novinky

Uzavření školy

Vážení rodiče, na základě Usnesení vlády ČR a schválení sněmovnou, je uzavření škol prodlouženo do 11.4.2021, a s ním i veškerá platná nařízení o zákazu pobytu žáků ve školách, či o distančním vzdělávání. V případě znovuotevření školy Vás budeme neprodleně informovat, jakmile budeme mít informace z MŠMT. Děkujeme za pochopení…

Informace

Vážení rodiče, na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 26.2.2021 č. 216 je nařízeno uzavření ZŠ v termínu od 1.3. do 21.3.2021. Informace ohledně ošetřovného najdete např. zde: https://www.cssz.cz/…emu. Podle nových pravidel ZŠ již nevyplňuje žádné potvrzení. Těšíme se na brzké setkání s Vámi i vašimi dětmi.

Informace pro zájemce o vstup do ZŠ

Více zde: https://zs-montessori.cz/zapis-2020/

Montík – 3.3. a 4.3.2021,15.00 -18.00h

Individuální pohovor se žákem a rodiči k posouzení předpokladů pro vstup do ZŠ. – s dětmi pracujeme individuálně, podle jejich talentu, schopností a tempa – vedeme děti k vzájemnému respektu a úctě, učíme je spolupracovat – využíváme projektové výuky i vzdělávání v reáliích (přírodě, městě, parku…) – vedeme děti k samostatnosti a…

Proč my?

obrazek

Proč k nám do ZŠ

Individuální přístup při max. počtu 15 žáků ve třídě umožňuje žákům učit se vlastním tempem, bez stresu a negativních zážitků. Děti se přirozenou cestou učí respektu k sobě, k druhým, k okolnímu prostředí a k přírodě, stejně tak i úctě k vlastní a cizí individualitě.

obrazek

Ucelená koncepce, návazné vzdělávání

Cílem Montessori pedagogiky je vychovávat svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které umí řešit problémy, vzájemně si naslouchat, chrání naši planetu, rozumí okolnímu světu i vesmíru v jeho celistvosti.

obrazek

Respekt, úcta, hranice a pravidla

Pedagogové pracující podle výchovných metod Montessori nemají dětskou duši formovat násilím, ale mají investovat pedagogickou energii právě do materiálu nebo metodických osnov. 

obrazek

Tradice, odbornost

Montessori pedagogika je postavena na uceleném systému podrobně rozpracovaných metodik, jenž se vzájemně prolínají. Jedná se o významný a po celém světě rozšířený a uznávaný systém alternativní pedagogiky.

obrazek

Výuka angličtiny

V Montessori pedagogice se klade velký důraz na tzv. „citlivá období“, kdy se dítě nejsnadněji učí, lépe řečeno „absorbuje“. V případě osvojování jazyka toto období nastává kolem druhého roku a trvá přibližně do 7 let věku dítěte.

Evropská unie
Evropská unie
Evropská unie