facebook
logo
obrazek

ZÁJEMCI O ZÁKLADNÍ ŠKOLU

V případě zájmu o naši školu nás neváhejte kontaktovat na emailu sekretariat@slunicko-montessori.cz. Rádi Vás přivítáme v prostorách školy.

Pro zájemce o 1. třídu jsme bližší informace sepsali v odkazu ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zájemci o přestup do vyšších ročníků dostanou veškeré informace na výše uvedeném emailu, případně při osobní schůzce.

Kapacita naší školy je momentálně naplněna, proto nyní nejsou přestupy z jiných škol možné. Děkujeme za pochopení.

obrazek

Základní škola sluníčko
Montessori Brno

MŠ a ZŠ Sluníčko – Montessori, s.r.o. je soukromá škola zařazená v registru škol České republiky MŠMT od roku 1992. Tato registrace je zárukou kvality a kontinuity vzdělávání, splňující normy a předpisy v souladu se školským zákonem a souvisejícími vyhláškami; dále je zárukou kvality a odbornosti všech pedagogických pracovníků, což je deklarováno pravidelnými kontrolami České školní inspekce.

Naše škola garantuje kvalitní vzdělávací proces na rozdíl od běžného hlídání dětí soukromých škol, které nejsou v registru a nemají povinnost zajišťovat odborné vzdělávání.

Novinky

Kurz pro předškoláky

Jako každý rok jsme pro Vás přípravili Kurz pro předškoláky. Kurz bude zahájen v úterý 9. 1. 2024 v 15:00 hod. S dětmi se sejdeme 7 po sobě jdoucích úterků vždy na 60 minut. Po tuto dobu budou pracovat s našimi pedagogy a asistenty ze Základní školy, kteří budou sledovat…

KURZ: MONTESSORI? A PROČ?

Srdečně Vás zveme na Kurz Zuzany Préma Montessori? A proč? Přijďte na jednodenní zážitkový kurz pro Vás rodiče, prarodiče, a všechny, které zajímá, co je to montessori a chtějí si rozšířit své obzory. Můžete na vlastní kůži zažít svůj první montessori pracovní blok a objevovat svět jako malé dítě. 9:30…

Zápis do 1. třídy 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 jsme přijali uchazeče s následujícími kódy: Z001, Z002, Z003, Z004, Z005, Z006, Z007, Z008, Z009, Z011, Z012, Z013

Přestup do ZŠ

Uvolnilo se nám několik míst v některých ročnících naší ZŠ. V případě zájmu o přestup do ZŠ neváhejte kontaktovat paní ředitelku na emailu slunicko.zastupkyne@seznam.cz.

Proč my?

obrazek

Proč k nám do ZŠ

Individuální přístup při max. počtu 15 žáků ve třídě umožňuje žákům učit se vlastním tempem, bez stresu a negativních zážitků. Děti se přirozenou cestou učí respektu k sobě, k druhým, k okolnímu prostředí a k přírodě, stejně tak i úctě k vlastní a cizí individualitě.

obrazek

Ucelená koncepce, návazné vzdělávání

Cílem Montessori pedagogiky je vychovávat svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které umí řešit problémy, vzájemně si naslouchat, chrání naši planetu, rozumí okolnímu světu i vesmíru v jeho celistvosti.

obrazek

Respekt, úcta, hranice a pravidla

Pedagogové pracující podle výchovných metod Montessori nemají dětskou duši formovat násilím, ale mají investovat pedagogickou energii právě do materiálu nebo metodických osnov. 

obrazek

Tradice, odbornost

Montessori pedagogika je postavena na uceleném systému podrobně rozpracovaných metodik, jenž se vzájemně prolínají. Jedná se o významný a po celém světě rozšířený a uznávaný systém alternativní pedagogiky.

obrazek

Výuka angličtiny

V Montessori pedagogice se klade velký důraz na tzv. „citlivá období“, kdy se dítě nejsnadněji učí, lépe řečeno „absorbuje“. V případě osvojování jazyka toto období nastává kolem druhého roku a trvá přibližně do 7 let věku dítěte.

Evropská unie
publicita
MAP-IV
Evropská unie Evropská unie