facebook
logo
obrazek

Zápis do 1. třídy ZŠ Sluníčko – Montessori

Zveme Vás k zápisu do 1. třídy naší ZŠ v termínu 5. 4. a 19. 4. 2023. V případě zájmu je potřeba se přihlásit na email rezacova@slunicko-montessori.cz.

Bližší informace naleznete na odkazu ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

obrazek

Základní škola sluníčko
Montessori Brno

MŠ a ZŠ Sluníčko – Montessori, s.r.o. je soukromá škola zařazená v registru škol České republiky MŠMT od roku 1992. Tato registrace je zárukou kvality a kontinuity vzdělávání, splňující normy a předpisy v souladu se školským zákonem a souvisejícími vyhláškami; dále je zárukou kvality a odbornosti všech pedagogických pracovníků, což je deklarováno pravidelnými kontrolami České školní inspekce.

Naše škola garantuje kvalitní vzdělávací proces na rozdíl od běžného hlídání dětí soukromých škol, které nejsou v registru a nemají povinnost zajišťovat odborné vzdělávání.

Novinky

Nová pobočka Mateřské školy

Od 1. 9. 2023 otevíráme novou pobočku naší Mateřské školy na ulici Elgartova. Ve školce budou nově třídy pro děti ve věku 2 – 3 roky a 3 – 6 let. Více informací Vám rádi sdělíme na emailu caslavova@slunicko-montessori.cz.

Otevíráme 2. stupeň naší ZŠ

Milý přátelé naší školy, máme pro Vás milou novinu a tou je, že od nového školního roku, tedy od 1. 9. 2023, otevíráme 2. stupeň Základní školy.

Zápis do 1. třídy 2023/2024

Dne 5. 4. 2023 proběhne v naší škole Zápis do 1. třídy školního roku 2023/2024. Zápis proběhne ve dvou blocích: od 15.30 hod. a od 16.00 hod. Na konkrétní bloky se můžete hlásit na emailu sekretariat@slunicko-montessori.cz

Den otevřených dveří 2023

Ve středu 15. 2. 2023 od 8.30 do 11.00 hod. se v naší škole uskuteční Den otevřených dveří. Na konkrétrní 20 mitnutové bloky se můžete hlásit na emailu sekretariat@slunicko-montessori.cz.

Proč my?

obrazek

Proč k nám do ZŠ

Individuální přístup při max. počtu 15 žáků ve třídě umožňuje žákům učit se vlastním tempem, bez stresu a negativních zážitků. Děti se přirozenou cestou učí respektu k sobě, k druhým, k okolnímu prostředí a k přírodě, stejně tak i úctě k vlastní a cizí individualitě.

obrazek

Ucelená koncepce, návazné vzdělávání

Cílem Montessori pedagogiky je vychovávat svobodné, zodpovědné a samostatné osobnosti, které umí řešit problémy, vzájemně si naslouchat, chrání naši planetu, rozumí okolnímu světu i vesmíru v jeho celistvosti.

obrazek

Respekt, úcta, hranice a pravidla

Pedagogové pracující podle výchovných metod Montessori nemají dětskou duši formovat násilím, ale mají investovat pedagogickou energii právě do materiálu nebo metodických osnov. 

obrazek

Tradice, odbornost

Montessori pedagogika je postavena na uceleném systému podrobně rozpracovaných metodik, jenž se vzájemně prolínají. Jedná se o významný a po celém světě rozšířený a uznávaný systém alternativní pedagogiky.

obrazek

Výuka angličtiny

V Montessori pedagogice se klade velký důraz na tzv. „citlivá období“, kdy se dítě nejsnadněji učí, lépe řečeno „absorbuje“. V případě osvojování jazyka toto období nastává kolem druhého roku a trvá přibližně do 7 let věku dítěte.

Evropská unie
publicita
Evropská unie Evropská unie