facebook

Vážení rodiče,

děkujeme za váš zájem o naši školu. S námi vaše dítě poroste v samostatnosti, v zodpovědnosti k sobě i druhým, bude mít chuť poznávat nové věci, touhu po vědění. Bude zkoumat a objevovat svět kolem sebe už napořád. Výuka je propojována do souvislostí s dalšími poznatky, mezioborově i do praktického života.

 

Zájemce o vzdělávání u nás zveme k talentovým zkouškám.

TALENT MONTÍK 3. – 4.3. 2021

K rezervaci termínu využijte rezervační systém ZÁPIS 2020/2021. Zde vyberte datum a čas, a vyčkejte na potvrzovací email Vámi zvoleného termínu.

Děti s úspěšně zvládnutou talentovou zkouškou, budou ohodnoceny body navíc, a následně přednostně přijímány. Vyhodnocení proběhne do jednoho týdne od konání talentové zkoušky, po té budou pozváni k zápisu do základní školy.

S sebou si, prosím, přineste:

 

ZÁPIS do 1. třídy

 

8. – 9. 4.  2021, v době od 13:00 do 18:00 hod. pro děti, jež uspěly u talentové zkoušky

19. – 23. 4. 2021 zveme k zápisu i další zájemce

 

 

 

Pro děti, které uspěly u talentové zkoušky, podá zákonný zástupce elektronickou žádost. Rozhodnutí o přijetí obdrží zákonný zástupce do jednoho týdne od zápisu.

 

Noví zájemci, kteří neprošli talentovou zkouškou se mohou také přihlásit.

 

Podají si elektronickou žádost, a vykonají s dítětem zápisový pohovor distančně přes Skype. Elektronickou přihlášku je třeba doručit škole emailem či datovou schránkou s elektronickým podpisem, nebo vytištěnou a podepsanou zákonným zástupcem poštou na adresu školy, nebo osobně v době 24.4. 2020 od 8 do 16h. v budově školy.

 

Do 1. třídy nabíráme do naplnění kapacity 15 dětí s bodovým ohodnocením 70-100 bodů. Přičemž se berou děti v pořadí dle jejich bodového hodnocení od 100b (max.) sestupně k 70b.

 

 

V případě osobního předávání přihlášky si s sebou, prosím, přineste:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropská unie
Evropská unie
Evropská unie