facebook

Vážení rodiče,

děkujeme za váš zájem o naši školu. S námi vaše dítě poroste v samostatnosti, v zodpovědnosti k sobě i druhým, bude mít chuť poznávat nové věci, touhu po vědění. Bude zkoumat a objevovat svět kolem sebe už napořád. Výuka je propojována do souvislostí s dalšími poznatky, mezioborově i do praktického života.

Zájemce o vzdělávání u nás zveme k předškolnímu kurzu, proběhne v termínu 11. 1. – 22. 2. 2023 v rozsahu 7 setkání.

Potkávat se budeme 1x týdně ve středu od 15.30 do 16.30 hod.

Přihlašovat se můžete na emailu rezacova@slunicko-montessori.cz do 22. 12. 2022.

ZÁPIS do 1. třídy

Ve dnech 5. 4. 2023 a 19. 4. 2023 zveme k zápisu i další zájemce.

1. kolo zápisu do ZŠ proběhne ve středu 5. 4. 2023 od 13.00 do 17.00 hod. Na konkrétní 20-ti minutový blok je třeba se přihlásit přes email rezacova@slunicko-montessori.cz.

2. kolo zápisu do ZŠ proběhne 19. 4. 2023

 

Kritéria zápisu:

1. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy.

2. Dítě navštěvuje naši MŠ.

3. Sourozenec dítěte navštěvuje naši MŠ.

4. Sourozenec dítěte je žákem naší školy.

Pro uchazeče, kteří prošli Kurzem pro předškoláky, podá zákonný zástupce Žádost v elektronické nebo papírové podobě. Rozhodnutí o přijetí obdrží zákonný zástupce do jednoho týdne od zápisu.

Noví zájemci, kteří se neúčastnili Kurzu pro předškoláky, se mohou také přihlásit.

Podají si elektronickou/papírovou Žádost. Žádost je třeba doručit škole emailem či datovou schránkou s elektronickým podpisem, nebo vytištěnou a podepsanou zákonným zástupcem poštou na adresu školy, nebo osobně v budově školy do 31. 3. 2023.

Kontakty: ZŠ Sluníčko-Montessori, s.r.o., Šrámkova 14, 638 00 Brno, tel.: 731 613 005, email: caslavova@slunicko-montessori.cz

Do 1. třídy nabíráme do naplnění kapacity 15 dětí s bodovým ohodnocením 40-80bodů. Přičemž se berou děti v pořadí dle jejich bodového hodnocení od 80b (max.) sestupně k 40b. V případě, že dojde k rovnosti na posledních místech do naplnění kapacity, bude rozhodnuto losem.

V případě osobního předávání přihlášky si s sebou, prosím, přineste:

Vyhodnocení zápisu proběhne zveřejněním přijatých uchazečů zde na tomto místě, i na úvodní stránce našeho webu.

Rodiče budou kontaktováni emailem i telefonicky. V případě, že nereflektujete nástup, přestože je dítě přijato, dejte nám, prosím, vědět. Uvolněné místo bude nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí. Děkujeme.

 

Evropská unie
Evropská unie Evropská unie