facebook

Vážení rodiče,

děkujeme za váš zájem o naši školu. S námi vaše dítě poroste v samostatnosti, v zodpovědnosti k sobě i druhým, bude mít chuť poznávat nové věci, touhu po vědění. Bude zkoumat a objevovat svět kolem sebe už napořád. Výuka je propojována do souvislostí s dalšími poznatky, mezioborově i do praktického života.

 

Zájemce o vzdělávání u nás zveme k pohovorům.

MONTÍK 5. a 6.4.2022

K rezervaci termínu využijte rezervační systém – ZÁPIS. Zde vyberte datum a čas, a vyčkejte na potvrzovací email Vámi zvoleného termínu.

V daném termínu proběhne s rodinou pohovor. Vyhodnocení jednotlivých zájemců bude do jednoho týdne od konání pohovorů, a po té budou pozváni k zápisu do základní školy.

S sebou si, prosím, přineste:

ZÁPIS do 1. třídy

 

Od 12.4. do 27.4. 2022 zveme k zápisu i další zájemce

Kritéria zápisu:

1. Soulad očekávání rodičů s výchovně vzdělávacími strategiemi školy.

2. Dítě navštěvuje naši MŠ.

3. Sourozenec dítěte navštěvuje naši MŠ.

4. Sourozenec dítěte je žákem naší školy.

 

Pro uchazeče, kteří uspěli u pohovoru, podá zákonný zástupce Žádost v elektronické nebo papírové podobě. Rozhodnutí o přijetí obdrží zákonný zástupce do jednoho týdne od zápisu.

Noví zájemci, kteří neprošli pohovorem v březnu, se mohou také přihlásit.

Podají si elektronickou/papírovou Žádost, a s rodinou bude vykonán zápisový pohovor distančně přes Skype. Žádost je třeba doručit škole emailem či datovou schránkou s elektronickým podpisem, nebo vytištěnou a podepsanou zákonným zástupcem poštou na adresu školy, nebo osobně v době 12.4.-27.4. 2022 od 8 do 16h. v budově školy.

Kontakty: ZŠ Sluníčko-Montessori, s.r.o., Náměstí 28. října 16, 602 00 Brno, tel.: 731 613 005, email: caslavova@slunicko-montessori.cz

 Do 1. třídy nabíráme do naplnění kapacity 15 dětí s bodovým ohodnocením 40-80bodů. Přičemž se berou děti v pořadí dle jejich bodového hodnocení od 80b (max.) sestupně k 40b. V případě, že dojde k rovnosti na posledních místech do naplnění kapacity, bude rozhodnuto losem.

 V případě osobního předávání přihlášky si s sebou, prosím, přineste:

Vyhodnocení zápisu proběhne zveřejněním přijatých uchazečů zde na tomto místě, i na úvodní stránce našeho webu.

Rodiče budou kontaktováni emailem i telefonicky. V případě, že nereflektujete nástup, přestože je dítě přijato, dejte nám, prosím, vědět. Uvolněné místo bude nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí. Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropská unie
Evropská unie Evropská unie