facebook

ZÁPIS do 1. třídy

Vážení rodiče,

ve dnech 4. 4. 2024 a 24. 4. 2024 zveme k zápisu i další zájemce.

1. kolo zápisu do ZŠ proběhne ve čtvrtek 4. 4. 2024 15.30 a 16.00 hod. Na konkrétní blok je třeba se přihlásit přes email sekretariat@slunicko-montessori.cz.

2. kolo zápisu do ZŠ proběhne 24. 4. 2024

 

Kritéria zápisu:

1. Prokazatelný zájem rodičů o montessori pedagogiku (semináře, kurzy atd.).

2. Dítě je samostané a schopné pracovat v montessori prostředí.

3. Výhodou je, pokud dítě prošlo montessori vzděláváním.

Pro uchazeče, kteří prošli Kurzem pro předškoláky, podá zákonný zástupce Žádost v elektronické nebo papírové podobě. Rozhodnutí o přijetí obdrží zákonný zástupce do jednoho týdne od zápisu.

Noví zájemci, kteří se neúčastnili Kurzu pro předškoláky, se mohou také přihlásit.

Podají si elektronickou/papírovou Žádost. Žádost je třeba doručit škole emailem či datovou schránkou s elektronickým podpisem, nebo vytištěnou a podepsanou zákonným zástupcem poštou na adresu školy, nebo osobně v budově školy do 31. 3. 2024.

Kontakty: ZŠ Sluníčko-Montessori, s.r.o., Šrámkova 14, 638 00 Brno, tel.: 731 613 005, email: caslavova@slunicko-montessori.cz

Do 1. třídy nabíráme do naplnění kapacity 18 dětí s bodovým ohodnocením 40-80bodů. Přičemž se berou děti v pořadí dle jejich bodového hodnocení od 80b (max.) sestupně k 40b. V případě, že dojde k rovnosti na posledních místech do naplnění kapacity, bude rozhodnuto losem.

V případě osobního předávání přihlášky si s sebou, prosím, přineste:

Vyhodnocení zápisu proběhne zveřejněním přijatých uchazečů zde na tomto místě, i na úvodní stránce našeho webu.

Rodiče budou kontaktováni emailem i telefonicky. V případě, že nereflektujete nástup, přestože je dítě přijato, dejte nám, prosím, vědět. Uvolněné místo bude nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí. Děkujeme.

 

Evropská unie
publicita
MAP-IV
Evropská unie Evropská unie