facebook

Vážení rodiče,

děkujeme za váš zájem o naši školu. S námi vaše dítě poroste v samostatnosti, v zodpovědnosti k sobě i druhým, bude mít chuť poznávat nové věci, touhu po vědění. Bude zkoumat a objevovat svět kolem sebe už napořád. Výuka je propojována do souvislostí s dalšími poznatky, mezioborově i do praktického života.

 

Zájemce o vzdělávání u nás zveme k talentovým zkouškám.

TALENT MONTÍK 28. a 29.2.2020

K rezervaci termínu využijte rezervační systém ZÁPIS 2020/2021. Zde vyberte datum a čas, a vyčkejte na potvrzovací email Vámi zvoleného termínu.

Děti s úspěšně zvládnutou talentovou zkouškou, budou ohodnoceny body navíc, a následně přednostně přijímány. Vyhodnocení proběhne do jednoho týdne od konání talentové zkoušky, po té budou pozváni k zápisu do základní školy.

S sebou si, prosím, přineste:

ZÁPIS do ZŠ

1. a 2.4.2020 od 14 do 18h

Pro děti, které uspěly u talentové zkoušky, jde o krátký pohovor. Dále je pro děti připraveno několik úkolů z předškolní připravenosti. Zde najdete Podrobnosti o zápisových pohovorech. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí obdrží zákonný zástupce do jednoho týdne od zápisu.

Zájemci, kteří neprošli talentovou zkouškou se mohou také přihlásit, a vykonat zápisový pohovor. Do 1. třídy nabíráme do naplnění kapacity 15 dětí s bodovým ohodnocením 70-100 bodů. Přičemž se berou děti v pořadí dle jejich bodového hodnocení od 100b (max.) sestupně k 70b.

S sebou si, prosím, přineste:

Evropská unie
Evropská unie
Evropská unie