facebook

Ceník

Zápisné – platí se  pouze jednou – po obdržení Rozhodnutí o přijetí do ZŠ                   1 000,- Kč

 

Školné –    platí se předem vždy k 20. v měsíci na měsíc následující                                  3 500,- Kč

 

 Školní družina – platí se k 20. v měsíci na měsíc následující                                                600,- Kč

 

Poplatek za hlavní prázdniny – 2000,- Kč za červenec, 2000,- Kč za srpen – celkem       4000,-Kč

 

Platby se poukazují bezhotovostně na účet školy: 7362905001/5500 pod variabilním symbolem žáka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 + 6 =

Evropská unie
Evropská unie
Evropská unie