facebook

Ceník

V případě vašeho zájmu o naši školu si, prosím, sjednejte individuální schůzku – tel.: 731 613 005.

Platby se poukazují bezhotovostně na účet školy: 7362905036/5500 pod variabilním symbolem žáka.

10 + 6 =

Evropská unie
publicita
MAP-IV
Evropská unie Evropská unie