facebook

Zápis do 1. třídy 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 jsme přijali uchazeče s následujícími kódy: Z001, Z002, Z003, Z004, Z005, Z006, Z007, Z008, Z009, Z011, Z012, Z013

Evropská unie
publicita
MAP-IV
Evropská unie Evropská unie