facebook

Zápis do 1. třídy 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 jsme přijali uchazeče s následujícími kódy:

Z/2204, Z/2208, Z/2209, Z/2210, Z/2211, Z/2212, Z/2213, Z/2214, Z/2215, Z/2216, Z/2220, Z/2221, Z/2222, Z/2223

Evropská unie
publicita
MAP-IV
Evropská unie Evropská unie