facebook

Montík – 3.3. a 4.3.2021,15.00 -18.00h

Individuální pohovor se žákem a rodiči k posouzení předpokladů pro vstup do ZŠ.

– s dětmi pracujeme individuálně, podle jejich talentu, schopností a tempa

– vedeme děti k vzájemnému respektu a úctě, učíme je spolupracovat

– využíváme projektové výuky i vzdělávání v reáliích (přírodě, městě, parku…)

– vedeme děti k samostatnosti a zodpovědnosti

– nabízíme kroužky podporující další rozvoj dětí

– vytváříme komunitu dětí, školy a rodičů

– místo pro mladšího sourozence v MŠ (spolu na jednom místě)

Evropská unie
publicita
MAP-IV
Evropská unie Evropská unie