facebook

Naše koncepce

  •  Škola jako tvůrčí centrum – podporujeme zájem a zvídavost dětí, učíme se ve smíšených skupinách a učíme se navzájem. Společně tvoříme vztahy a prostředí okolo nás. Jedenkrát za měsíc se setkáváme a  učíme s rodiči.
  • Škola pro děti a s dětmi – každé dítě má nějaký dar, kterým obohacuje svět. Pomáháme mu jej objevit a rozvíjet. Dítě si samo určuje tempo vzdělávání, může si vybírat v předem nastavených hranicích. Podporujeme individuální přístup postavený na zodpovědnosti, samostatnosti a vzájemném respektu.
  • Škola pro budoucnost – na základě samostatného a zodpovědného přístupu je dítě schopno celoživotního učení, kritického myšlení a vyhodnocování souvislostí. Dítě jedná s ohledem k sobě, druhým i naší planetě. Environmentální výchova se prolíná výukou i praktickým životem. Pracujeme s dětmi na principech trvale udržitelného života. Výuku propojujeme s reáliemi – rodiny a školy, městské části, města Brna, dalších měst, kultury, přírody…
  • A ještě něco navíc: angličtina od 1. třídy, rodilý mluvčí, němčina jako další volitelný jazyk, kroužky, lyžařský kurz, škola v přírodě, výpravy dětí za poznáním, environmentální programy, kulturní představení a výstavy, spolupráce s Mensou, testování výstupů ve 3. a 5.ročníku testy Scio
Evropská unie
publicita
MAP-IV
Evropská unie Evropská unie