facebook

(28.1. – 31.1. 2019)

Rekreační činnosti:

  •  pobyt venku, skupinové hry, individuální hry, hry na sněhu (stavíme sněhuláky)

Pracovní činnosti:

  • kombinované techniky: koláž – sněhulák, Jurský park

Estetické činnosti:

  • temperové barvy : zimní motivy

Přírodovědné činnosti:

  • vycházky, péče o zvířata v zimě, krmení ptáčků

Sportovní činnosti:

  • pohybové hry na hřišti, bobování, hry na sněhu

Společenskovědní činnosti:

  • osvojování a dodržování pravidel ve družině, chůze ve dvojicích, přesun do jídelny a šatny, apod.

Společenskoprospěšné činnosti:

  • dodržování pořádku ve třídě, úklid hraček, správné stolování

Příprava na vyučování:

  • didaktické hry, hry na postřeh a paměť, zábavné procvičování učiva, montessori pomůcky
Evropská unie
publicita
MAP-IV
Evropská unie Evropská unie