Základní škola Sluníčko - Montessori, s.r.o.

Naše základní škola se nachází v centru města Brna na ul. Černopolní 37A.

Jak to u nás vypadá

Třída pro budoucí prvňáčky

Při naší základní škole máme třídu pro budoucí prvňáčky

Co na děti čeká?

  • nízký počet dětí ve třídě ( max. 15 dětí)
  • individuální práce a individuální plány
  • anglický jazyk již od 1. třídy - rozšířená výuka
  • anglický klubík s rodilým mluvčím
  • společné akce pro rodiče a žáky
  • přípravný týden pro stmelení kolektivu dětí
  • možnost navštěvovat různé kroužky
  • známé prostředí i pedagogové dávají záruku radostného vstupu do ZŠ bez stresu a strachů

Již nyní se můžete elektronicky přihlásit na ZŠ.

Pokud máte zájem kontaktujte násprostřednictvím emailu: slunicko.reditelstvi@seznam.cz, či telefonicky: 603 53 43 16