Roční plán ŠD 2017/2018

Září

 • Adaptace dětí ve školní družině
 • Vzájemné seznamování dětí
 • Dozrává ovoce
 • Bramborové tvoření
 • Náš rok – září významné dny, pranostiky, svátky

Říjen

 • Zdvořilostní návyky – pozdravení, poděkování, umění poprosit
 • Pozorování podzimní přírody
 • „Z ptačí říše“
 • Náš rok – říjen významné dny, pranostiky, svátky

Listopad

 • Výtvarná práce – zapouštění barev, lisování listů
 • Podzimní dílničky pro děti s využitím přírodních materiálů
 • Dýňování
 • „Z ptačí říše“
 • Náš rok – listopad významné dny, pranostiky, svátky

Prosinec

 • Mikuláš
 • Štědrý den
 • Koledy
 • Výroba dárků pod stromeček
 • Výroba vánočních ozdob
 • Náš rok – prosinec významné dny, pranostiky, svátky

Leden

 • Správná výživa
 • Význam vitamínů
 • Tělesná zdatnost
 • Stará řemesla
 • „lesní zvěř v zimě“
 • Náš rok – leden významné dny, pranostiky, svátky

Únor

 • Jak to vypadá v ordinaci
 • Dramatizace pohádek
 • Maškarní
 • Náš rok – únor významné dny, pranostiky, svátky

Březen

 • Vycházky do přírody
 • Zimní sporty
 • Doprava v okolí školy a bezpečnost
 • Náš rok – březen významné dny, pranostiky, svátky

Duben

 • Důležitost kamarádství
 • Jak se chovám ke kamarádům
 • Probouzení přírody
 • Velikonoce
 • Den Země
 • Náš rok – duben významné dny, pranostiky, svátky

Květen

 • Výroba přání a dárků
 • Pozorování přírody
 • Péče o záhon
 • Náš rok – květen významné dny, pranostiky, svátky

Červen

 • Den dětí
 • Vycházky
 • Náš rok – čeven významné dny, pranostiky, svátky

 ZŠ Montessori