Přihláška do Základní školy Sluníčko - Montessori, Černopolní 37a, Brno

Přihláška do třídy pro budoucí prvňáčky zde

Přihlášky do základní školy je možno podávat v průběhu celého roku.

Podmínky přijímání žáků do základní školy:


Rodiče, kteří obdrží rozhodnutí o přijetí dítěte do I. třídy ZŠ hradí zápisné ve výši 1.000,- Kč.
Všechni přijatí žáci se mohou zúčastnit týdenního prázdninového přípravného pobytu - cena 1.000,- Kč.
Cena měsíčního školného: 2 500 Kč
Cena za pobyt dítěte ve školní družině je 700,- Kč/měs. Družina je v provozu od 7:30 do 17:00, po dohodě je možno provoz družiny upravit dle potřeb rodičů. V ceně školného není zahrnuta strava.

Formulář přihlášky

 

 ZŠ Montessori