Činnosti ŠD

PONDĚLÍ

Ranní činnosti

Příchod dětí do družiny : spontánní hry, výtvarné, pracovní činnosti dle výběru dětí, (příprava materiálu; motivace na odpolední činnost);

Vyučování ZŠ

Odpočinková činnost

Individuální rozhovory s dětmi. Stolní a společenské hry dle výběru dětí, poslechová činnost, práce s knihou a s časopisy – četba. Výtvarné činnosti – omalovánky, jednoduché kresby

Estetická činnost - Výtvarná činnost

tvoření, poznávání nových výtvarných technik a jejich použití v tematických úkolech

Příprava na vyučování

Hodinová konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím

Rekreační činnost

Pobyt s hrami na školní zahradě, hry na hřišti s pravidly, pohybové hry se zpěvem


 

ÚTERÝ

Ranní činnosti

Příchod dětí do družiny: spontánní hry, výtvarné, pracovní činnosti dle výběru dětí, (příprava materiálu; pracovní listy, motivace na odpolední činnost); poslech hudby. Odchod do vyučování.

Vyučování ZŠ

Odpočinková činnost

společenské hry dle výběru dětí, práce s knihou a s časopisy – četba.

Přírodovědná činnost

Pobyt s hrami na na školní zahradě.

Příprava na vyučování

didaktické hry, zábavné procvičování učiva, vypracování domácích úkolů, práce s montessori pomůckami

Společenskoprospěšná činnost

úklid a pořádek v prostorách oddělení a školy; péče o rostliny a zvířata ŠD.


 

STŘEDA

Ranní činnosti

Příchod dětí do družiny: přivítání, spontánní hry, výtvarné, pracovní činnosti dle výběru dětí, (příprava materiálu; pracovní listy, motivace na odpolední činnost); poslech hudby. Přesun dětí do vyučování.

Vyučování ZŠ

Odpočinková činnost

Čtení knih, relaxační cviky na balonech, odpočinek po obědě

Rekreační činnost

Pobyt na školní zahradě – pohybové hry –kolektivní a individuální hry - míčové,honičky, skákání přes švihadlo, lezení na prolízačkách atd.. Péče o záhon.

Individuální činnost

Kreslení, skládání obrázků – puzzle, společenské a konstruktivní hry dle individuálního výběru dětí

Příprava na vyučování

Hodinová konverzace v anglickém jazyce s rodilým mluvčím


 

ČTVRTEK

Ranní činnosti

Příchod dětí do družiny: přivítání, spontánní hry, výtvarné, pracovní činnosti dle výběru dětí, (příprava materiálu; pracovní listy, motivace na odpolední činnost); Společenské konstruktivní hry. Přesun dětí do vyučování.

Vyučování ZŠ

Odpočinková činnost

Četba z knihy, chvilka povídání.

Pracovní činnost

Skládání z papíru, navlékání korálků, práce s přírodním materiálem, stříhání a vystřihování z papíru, tvarování materiálu – fimo, modurit.

Rekreační činnost

Pobyt ve školní zahradě, hry bez pomůcek – honičky, zlatá brána, úpolové hry atd., s pomůckami – s míčem, šátkem atd., orientace v prostoru.

Příprava na vyučování

Didaktické hry – Kimova hra.

Individuální činnost

Činnost dle vlastního výběru dětí


 

PÁTEK

Ranní činnosti

Příchod dětí do družiny: přivítání, spontánní hry dle svého naladění.

Vyučování ZŠ

Odpočinková činnost

Četba z knihy, relaxace na balonech.

Pracovní činnost

Skládání z papíru, , práce s přírodním materiálem, stříhání a vystřihování z papíru, tvarování materiálu –.

Rekreační činnost

Pobyt ve školní zahradě, hra na honěnou, na schovávanou, s míčem-prostředníček.

Příprava na vyučování

Individuální domácích úkolů.

Rekreační činnost

Činnost dle vlastního výběru dětí.

 ZŠ Montessori